Wereldbevolkingsdag

Wereldbevolkingsdag is een jaarlijks evenement. Het wordt elk jaar op 11 juli gevierd. Deze dag is in het leven geroepen om meer bekendheid te geven aan de problemen waarmee de wereldbevolking te kampen heeft. Het werd in 1989 ingesteld door de Raad van Bestuur van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. Het werd ingegeven door de publieke belangstelling voor Vijf Miljard Dag op 11 juli 1987 (ongeveer de datum waarop de wereldbevolking vijf miljard mensen bereikte).

De wereldbevolking bedroeg op 31 december 2014 ongeveer 7,21 miljard mensen.

Bevolkingsdichtheid per land (2015)Zoom
Bevolkingsdichtheid per land (2015)


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3