Wereld Armoede en Mensenrechten

Wereldarmoede en Mensenrechten is een boek van Thomas Pogge uit 2002. In het boek zegt Pogge dat de armste 46 procent van de mensen 1,2 procent van het wereldinkomen hebben, en dat 826 miljoen van hen niet genoeg te eten hebben. Een derde van alle menselijke sterfgevallen is te wijten aan armoede: 18 miljoen per jaar, waaronder 12 miljoen kinderen onder de vijf.

Aan de andere kant van het spectrum heeft de 15 procent van de mensen in de ontwikkelde landen 80 procent van het wereldinkomen. Pogge zegt dat het moreel dwingend lijkt om 1 of 2 procent van ons aandeel te besteden aan de uitroeiing van armoede. Toch geloven de meeste rijken dat zij die verantwoordelijkheid niet hebben.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3