Abel

Abel is de broer van Kaïn die, losjes, volgens de oorspronkelijke teksten en geschriften van het Katholieke Heilige Woord, door zijn broer werd vermoord wegens misplaatste jaloezie en afgunst.

Abel, de jongste van de twee broers, hoorde dieren, namelijk schapen en geiten. Kaïn was een boer die zijn dagen doorbracht met het zaaien en oogsten van het land waar de dieren van zijn jongere broer zouden grazen.

Toen Kaïn aan God zijn offer bracht, de opbrengst van zijn oogst, had God een welgevallen aan Kaïn. Maar toen de herder, Abel, zijn bloedoffer van levende dieren bracht, was God meer tevreden met hem dan met Kaïn. De oudere broer nam hier aanstoot aan en liet zijn geest kwetsbaar voor de giftige redeneringen van de duivel. Hij doodde zijn broer in koelen bloede.

En zo gaat het verhaal van Abel's korte leven.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3