Kde domov můj?

"Kde domov můj" (spreek uit [ɡdɛ ˈdomof muːj] "gdeh DOH-mohf MOO-ee") is het nationale volkslied van de Tsjechische Republiek. Het werd, samen met de tekst van Nad Tatrou sa blýska, gebruikt als het volkslied van Tsjecho-Slowakije, en na de splitsing van Tsjecho-Slowakije in Tsjechië en Slowakije werd "Kde domov můj" het volkslied van eerstgenoemd land (Tsjechië, de verkorte naam voor de Tsjechische Republiek). Het werd gecreëerd door Josef Kajetán Tyl en František Škroup in 1834 en werd voor het eerst gepubliceerd in het toneelstuk Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka.

Teksten

Tsjechisch origineel

De tekst is geschreven door Fidlovačka in 1834. Alleen het eerste couplet wordt als volkslied gebruikt.

Tsjechisch Latijns schrift

Tsjechisch cyrillisch schrift
(onofficieel)

IPA transcriptie

Waar is mijn huis, waar is mijn huis.
Het water buldert door de weiden, de
dennen ritselen door de rotsen,
Lentebloei in de boomgaard, een
paradijs op aarde!
En dit is het mooie land, het
Tsjechische land, mijn thuis, het
Tsjechische land, mijn thuis!

Waar is mijn huis, waar is mijn huis.
In een land dat God dierbaar is, waar u weet, een
ziel in een lichaam dat krachtig is, een
geest die helder is, een geest die goed is, en een geest die
de dood weerstaat?
Dit is de Boheemse glorieuze familie,
onder de Bohémiens mijn thuis,
onder de Bohémiens mijn thuis!

Кде домов му̊ј, кде домов му̊ј.
Вода гучи́ по лучина́х,бори
 шуми́ по скалина́х,
в садје скви́ се јара квјет,земски́ ра́ј то на поглед!
А то је та кра́сна́ земје,
земје ческа́, домов му̊ј,
земје ческа́, домов му̊ј!

Кде домов му̊ј, кде домов му̊ј.
В краји зна́ш-ли Богу миле́м,душе
 у́тле́ в тјеле чиле́м,мисл
 јасноу,взник а здар,а
 ту си́лу вздору змар?
То је Чеху̊ славне́ пле́мје,
мези Чехи домов му̊ј,
мези Чехи домов му̊ј!

[ɡdɛ ˈdomof muːj ǀ ɡdɛ ˈdomof muːj]
[ˈvoda ˈɦutʃiː po ˈlutʃɪnaːx].
[ˈborɪ ˈʃumiː po ˈskalɪnaːx].
[ˈf saɟɛ ˈskviː sɛ ˈjara kvjɛt]
[ˈzɛmskiː raːj to na ˈpoɦlɛt]
[a to jɛ ta ˈkraːsnaː ˈzɛmɲɛ]
[ˈzɛmɲɛ ˈtʃɛskaː ˈdomof muːj].
[ˈzɛmɲɛ ˈtʃɛskaː ˈdomof muːj].

[ɡdɛ ˈdomof muːj ǀ ɡdɛ ˈdomof muːj]
[ˈf krajɪ ˈznaːʃlɪ ˈboɦumɪlɛːm]
[ˈduʃɛ ˈuːtlɛː ˈf cɛlɛ tʃɪlɛːm]
[ˈmɪsl̩ ˈjasnou̯ ǀ ˈvznɪk a zdar]
[a tu ˈsiːlu ˈvzdoru zmar]
[naar jɛ ˈtʃɛxuː ˈslavnɛː ˈplɛːmɲɛ]
[ˈmɛzɪ ˈtʃɛxɪ ˈdomof muːj]
[ˈmɛzɪ ˈtʃɛxɪ ˈdomof muːj]

Tsjecho-Slowakije: 1918-92 lyrics

Zie ook Nad Tatrou sa blýska.

Kde domov můj,

kde domov můj.

Voda hučí po lučinách,

bory šumí po skalinách.

In de set weeft de lentebloesem

zemský ráj to na pohled!

En dit is het prachtige land

Tsjechisch land, mijn thuis!

Tsjechisch land, mijn thuis!

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú

Laten we ze tegenhouden, broeders, want ze zullen verloren gaan,

Slováci ožijú.

Laten we ze tegenhouden, broeders, want ze zullen verloren gaan,

Slováci ožijú.

Poëtische Engelse vertaling

Deze versie werd in het Engels vertaald door de Tsjechische dichter Václav Sládek (1845-1912).

Waar is mijn huis, waar is mijn huis?

Over leas stromen de wateren,

Op de heuvels blauwe bossen dromend,

Bloemenpracht in de lente,

Zoals het aardse paradijs:

Daar is het land zo vol van schoonheid,

Čechia, mijn vaderland!

Waar is mijn huis, waar is mijn huis?

waar God zelf tot de mens had gesproken:

Zacht zijn, maar nooit gebroken,

Altijd vrolijk, hoopvol, sterk,

Moedig elk kwaad verijdelend:

Daar is het land van de mannelijke eer,

Čechia, mijn vaderland!

Duitse versie

Tussen 1918 en 1938 was er een officiële versie in het Duits van Karl Wenzel Ernst.

Wo ist mein Heim, mein Vaterland,

Waar beekjes door de weiden bulderen,

Waar op rotsen bossen whiz,

Waar een Eden ons verrukt,

Wanneer de lente de velden siert:

Dit land, zo mooi voor iedereen,

Böhmen ist mein Heimatland.

Böhmen ist mein Heimatland.

Hongaarse versie

Tussen dezelfde jaren was er een officiële versie in het Hongaars.

Waar is mijn land, waar is mijn vaderland,

Waar een beekje over de bergkam stroomt,

Het druppelt naar beneden op de vlakten.

Een groene bloem in de tuin,

Als een Eden op aarde.

Dit is het door God gezegende land,

Tsjechoslowaaks land is mijn vaderland,

Tsjechoslowaaks land is mijn vaderland.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3