Classificatie van Indiase steden

De status van Indiase steden kent twee rangordesystemen van de regering van India die worden gebruikt om werknemers in sommige steden meer te betalen. Er zijn twee toelagen; Compensatory City Allowance (CCA) om meer te betalen omdat het in steden duurder is om dingen te kopen. CCA is onderverdeeld in de categorieën A-1, A, B-1 en B-2. Huuraftrek (HRA) is de tweede aanvullende betaling. Zij is onderverdeeld in de categorieën A-1, A, B-1, B-2 en C. Deze regeling was eerst gebaseerd op de aanbevelingen van de Fifth Pay Commission of India (1997). De stadsstatussen werden later gewijzigd op basis van de resultaten van de volkstelling van 2001 in India.

In de volgende lijst worden verschillende Indiase steden geclassificeerd op basis van hun CCA- en HRA-status.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3