Raad van ministers van Buitenlandse Zaken

De Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken was een organisatie waarover op de Conferentie van Potsdam in 1945 overeenstemming werd bereikt en die werd aangekondigd in de Overeenkomst van Potsdam.

In de Overeenkomst van Potsdam werd bepaald dat de Raad zou bestaan uit de ministers van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk, de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, China, Frankrijk en de Verenigde Staten. De Raad zou normaliter bijeenkomen in Londen (in Lancaster House) en de eerste bijeenkomst zou uiterlijk 1 september 1945 moeten plaatsvinden. Als onmiddellijke belangrijke taak werd de Raad gemachtigd vredesverdragen op te stellen met Italië, Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Finland, en regelingen voor te stellen voor territoriale vraagstukken die bij de beëindiging van de oorlog in Europa nog onopgelost waren. Ook diende de Raad een vredesregeling voor Duitsland voor te bereiden die aanvaard zou moeten worden wanneer een "daartoe geëigende regering is geïnstalleerd".

Vragen en antwoorden

V: Wat is de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken?


A: De Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken was een organisatie die overeengekomen werd op de Conferentie van Potsdam in 1945 en aangekondigd werd in het Akkoord van Potsdam.

V: Wie waren de leden van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken?


A: De Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken bestond uit de ministers van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk, de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, China, Frankrijk en de Verenigde Staten.

V: Waar moest de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken bijeenkomen?


A: De Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken zou normaal gesproken bijeenkomen in Londen, in Lancaster House.

V: Wat was de eerste taak die de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken mocht uitvoeren?


A: De eerste taak die de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken mocht uitvoeren was het opstellen van vredesverdragen met Italië, Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Finland.

V: Tot welke andere taak werd de Raad van ministers van Buitenlandse Zaken gemachtigd?


A: De Raad van ministers van Buitenlandse Zaken was gemachtigd om oplossingen voor te stellen voor territoriale vraagstukken die nog moesten worden opgelost na de beëindiging van de oorlog in Europa.

V: Wat moest de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken voorbereiden voor Duitsland?


A: De Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken werd verondersteld een vredesregeling voor Duitsland voor te bereiden die aanvaard zou worden wanneer een" regering die geschikt was voor het doel, zou zijn geïnstalleerd".

V: Wanneer moest de eerste bijeenkomst van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken plaatsvinden?


A: De eerste bijeenkomst van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken moest uiterlijk op 1 september 1945 plaatsvinden.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3