Raad van ministers van Buitenlandse Zaken

De Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken was een organisatie waarover op de Conferentie van Potsdam in 1945 overeenstemming werd bereikt en die werd aangekondigd in de Overeenkomst van Potsdam.

In de Overeenkomst van Potsdam werd bepaald dat de Raad zou bestaan uit de ministers van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk, de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, China, Frankrijk en de Verenigde Staten. De Raad zou normaliter bijeenkomen in Londen (in Lancaster House) en de eerste bijeenkomst zou uiterlijk 1 september 1945 moeten plaatsvinden. Als onmiddellijke belangrijke taak werd de Raad gemachtigd vredesverdragen op te stellen met Italië, Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Finland, en regelingen voor te stellen voor territoriale vraagstukken die bij de beëindiging van de oorlog in Europa nog onopgelost waren. Ook diende de Raad een vredesregeling voor Duitsland voor te bereiden die aanvaard zou moeten worden wanneer een "daartoe geëigende regering is geïnstalleerd".


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3