Dale-Chall formule

De Dale-Chall formule is een van de manieren om te voorspellen hoe moeilijk een tekst te lezen is. Het is een leesbaarheidstest. De Dale-Chall formule is een één-variabele test: het meet de moeilijkheid van de gebruikte woorden. Hij meet niet de moeilijkheidsgraad van de zinsstructuur (de syntaxis).

Een van de eerste leesbaarheidstests, de Dale-Chall formule, maakte gebruik van een woordenschatlijst. Hij telde het aantal opgesomde woorden in een passage en paste een formule toe die een graadniveau opleverde. De formule werd gebruikt om schoolboeken te beoordelen op graadniveau in Amerikaanse schooldistricten. In 1995 publiceerden de auteurs een bijgewerkte woordenlijst.

Het is in principe eenvoudig om een woordenlijst te gebruiken als onderdeel van een op de computer gebaseerde leesbaarheidsmeting. De lijst is georganiseerd als een opzoektabel. Het percentage opgesomde woorden in een passage geeft de gegevens voor de formule, en de gebruiker krijgt een rangniveau te zien.

Verwante pagina's

  • Lijst van leesbaarheidstests
  • Moeilijkheden met de tekst

Vragen en antwoorden

V: Wat is de formule van Dale-Chall?A: De Dale-Chall formule is een manier om de moeilijkheidsgraad van het lezen van een tekst te voorspellen.

V: Wat meet de Dale-Chall formule?A: De Dale-Chall formule meet de moeilijkheidsgraad van de woorden die in een tekst worden gebruikt.

V: Meet de Dale-Chall formule de moeilijkheidsgraad van de zinsstructuur?A: Nee, de Dale-Chall formule meet niet de moeilijkheidsgraad van de zinsstructuur (de syntaxis).

V: Hoe werkt de Dale-Chall formule?A: De Dale-Chall formule gebruikt een woordenlijst om het aantal woorden in een passage te tellen, en past dan een formule toe om een niveau te bepalen.

V: Waarvoor werd de Dale-Chall formule gebruikt?A: De Dale-Chall formule werd gebruikt om schoolboeken te beoordelen op niveau in Amerikaanse schooldistricten.

V: Werd de Dale-Chall formule bijgewerkt?A: Ja, in 1995 publiceerden de auteurs van de Dale-Chall formule een bijgewerkte woordenlijst.

V: Is het gemakkelijk om de Dale-Chall formule te gebruiken als onderdeel van een computerondersteunde leesbaarheidsmeting?A: Ja, het is gemakkelijk om de Dale-Chall-formule te gebruiken als onderdeel van een computerondersteunde leesbaarheidsmeting, omdat de lijst is georganiseerd als een opzoektabel en het percentage vermelde woorden in een passage de gegevens voor de formule oplevert, en de gebruiker een rangniveau krijgt.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3