Dale-Chall formule

De Dale-Chall formule is een van de manieren om te voorspellen hoe moeilijk een tekst te lezen is. Het is een leesbaarheidstest. De Dale-Chall formule is een één-variabele test: het meet de moeilijkheid van de gebruikte woorden. Hij meet niet de moeilijkheidsgraad van de zinsstructuur (de syntaxis).

Een van de eerste leesbaarheidstests, de Dale-Chall formule, maakte gebruik van een woordenschatlijst. Hij telde het aantal opgesomde woorden in een passage en paste een formule toe die een graadniveau opleverde. De formule werd gebruikt om schoolboeken te beoordelen op graadniveau in Amerikaanse schooldistricten. In 1995 publiceerden de auteurs een bijgewerkte woordenlijst.

Het is in principe eenvoudig om een woordenlijst te gebruiken als onderdeel van een op de computer gebaseerde leesbaarheidsmeting. De lijst is georganiseerd als een opzoektabel. Het percentage opgesomde woorden in een passage geeft de gegevens voor de formule, en de gebruiker krijgt een rangniveau te zien.

Verwante pagina's

  • Lijst van leesbaarheidstests
  • Moeilijkheden met de tekst

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3