Verlies van gegevens

Gegevensverlies is een gebeurtenis die plaatsvindt wanneer een bestand, programma of een stuk informatie verloren gaat. Wanneer gegevens worden bijgewerkt, kunnen ze veranderen en is er geen sprake van gegevensverlies. Er is ook geen sprake van dataverlies wanneer de gegevens slechts gedurende enige tijd niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat de server waarop ze zijn opgeslagen niet kan worden bereikt. Wanneer deze server weer kan worden bereikt, zullen de gegevens er weer zijn. Er zijn enkele veel voorkomende oorzaken van dataverlies. Gegevensverlies kan soms worden voorkomen door een reservekopie te maken. Een reservekopie kan een oudere versie van een bestand bevatten, waardoor het gegevensverlies minder ernstig kan zijn. Als bepaalde informatie die door het systeem wordt gebruikt, verloren gaat, kan het systeem stoppen met werken. Het weer aan de praat krijgen van het systeem en het herstellen van de gegevens uit een reservekopie kan veel tijd in beslag nemen.

Veroorzaakt

Accidental

Onopzettelijke verwijdering

Soms wordt een bestand of map per ongeluk (niet zo bedoeld) verwijderd. Meestal hebben gebruikers een speciale "recycling" bak om te herstellen, maar het verlies van systeembestanden kan ervoor zorgen dat het systeem niet meer werkt.

Toevallige corruptie

Systeem

Soms is de batterij van het systeem bijna leeg en wordt het automatisch uitgeschakeld tijdens het opslaan of laden van gegevens, waardoor deze beschadigd raken.

Zelf

Soms wordt het systeem per ongeluk losgekoppeld, waardoor er een beschadiging optreedt.

Toegelaten

Shutdown

De gebruiker kan het systeem zelf uitschakelen om ongewenste gegevens te corrumperen.

Koppel  los.

Een computergebruiker kan op elk moment de stekker uit het systeem trekken en ongewenste gegevens beschadigen.

Vragen en antwoorden

V: Wat is dataverlies?


A: Gegevensverlies is een gebeurtenis waarbij een bestand, programma of een stuk informatie verloren gaat.

V: Wanneer is er geen sprake van dataverlies?


A: Er is geen sprake van dataverlies wanneer gegevens worden bijgewerkt of wanneer de gegevens enige tijd niet beschikbaar zijn, alleen omdat de server waarop ze zijn opgeslagen niet kan worden bereikt.

V: Kan dataverlies worden voorkomen? Zo ja, hoe?


A: Ja, gegevensverlies kan worden voorkomen door een reservekopie te maken. Deze reservekopie kan een oudere versie van een bestand bevatten waardoor gegevensverlies minder ernstig kan zijn.

V: Wat zijn enkele veelvoorkomende oorzaken van dataverlies?


A: Enkele veel voorkomende oorzaken van dataverlies zijn hardwarefouten, softwarefouten, menselijke fouten, malware of virussen en natuurrampen.

V: Wat gebeurt er als bepaalde informatie die door het systeem wordt gebruikt, verloren gaat?


A: Als bepaalde informatie die door het systeem wordt gebruikt verloren gaat, kan het systeem stoppen met werken.

V: Hoe lang kan het duren om gegevens te herstellen vanaf een reservekopie?


A: Het herstellen van gegevens vanaf een reservekopie kan lang duren.

V: Hoe kan het herstellen van gegevens vanaf een reservekopie helpen in geval van gegevensverlies?


A: Het herstellen van gegevens vanaf een reservekopie kan helpen in geval van gegevensverlies door het systeem opnieuw te laten werken en ernstig gegevensverlies te voorkomen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3