Ondernemer

Een ondernemer is een persoon die een onderneming organiseert om te profiteren van een kans, in plaats van te werken als een werknemer. Ondernemers spelen een sleutelrol in elke economie. Dit zijn de mensen die de vaardigheden en het initiatief hebben om te anticiperen op de huidige en toekomstige behoeften en om goede nieuwe ideeën op de markt te brengen.

Ondernemers die succesvol blijken te zijn in het nemen van de risico's van een startup worden beloond met winst, roem en blijvende groeimogelijkheden. Degenen die falen lijden verlies en worden minder belangrijk in de markten. Velen falen, verliezen geld en sluiten het bedrijf. De ondernemer neemt alle risico's en beloningen van de onderneming op zich en is meestal de enige eigenaar, een partner of de eigenaar van de meerderheid van de aandelen van een onderneming met rechtspersoonlijkheid. Als hoofdbeslisser bewaakt en controleert de ondernemer de bedrijfsactiviteiten.

Volgens Joseph Alois Schumpeter (1883 - 1950) zien ondernemers winst als een maatstaf voor het meten van prestaties of succes en ontdekten ze dat ze:

Ondernemerschap wordt soms gecategoriseerd onder de productiefactoren, samen met land/natuurlijke hulpbronnen, arbeid en kapitaal. Een ondernemer combineert deze om goederen te produceren of diensten te verlenen. Hij of zij maakt meestal een ondernemingsplan, huurt arbeid in, verwerft middelen en financiering, en zorgt voor leiderschap en management voor het bedrijf.

Ondernemers worden vaak geconfronteerd met veel obstakels bij het opbouwen van hun bedrijf.

Gezien de risico's van een nieuwe onderneming is het verwerven van kapitaalfinanciering een bijzondere uitdaging, en veel ondernemers gaan er via bootstrapping mee om.

Terwijl sommige ondernemers eenzame spelers zijn die worstelen om kleine bedrijven van de grond te krijgen op een schoenveter, nemen anderen het op tegen partners die gewapend zijn met een grotere toegang tot kapitaal en andere middelen. Andrew Carnegie - een beroemde ondernemer
Andrew Carnegie - een beroemde ondernemer

Definities van ondernemerschap

Economen hebben nooit een consistente definitie gehad van "ondernemer" of "ondernemerschap" (het woord "ondernemer" komt van het Franse werkwoord entreprendre, wat "ondernemen" betekent). Hoewel het begrip ondernemer al eeuwenlang bestaat en bekend is, hebben de klassieke en neoklassieke economen de ondernemers buiten hun formele modellen gelaten:

Zij gingen ervan uit dat perfecte informatie bekend zou zijn bij volledig rationele actoren, waardoor er geen ruimte zou zijn voor het nemen van risico's of voor ontdekking. Pas in het midden van de 20e eeuw probeerden economen serieus het ondernemerschap in hun modellen op te nemen.

Drie denkers stonden centraal bij de inclusie van ondernemers: Joseph Schumpeter, Frank Knight en Israel Kirzner. Schumpeter suggereerde dat ondernemers - niet alleen bedrijven - verantwoordelijk zijn voor het creëren van nieuwe dingen op zoek naar winst. Knight richtte zich op ondernemers als de dragers van de onzekerheid en geloofde dat zij verantwoordelijk waren voor de risicopremies op de financiële markten. Kirzner zag ondernemerschap als een proces dat tot ontdekking leidde.
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3