Eerste Unie Filatelistische Tentoonstelling

De Eerste Filatelistische Tentoonstelling van de Unie werd in 1924-1925 in Moskou gehouden. De volledige naam was de Eerste Filatelistische, Scripofiele en Numismatische Tentoonstelling van de Unie. De reden hiervoor was dat filatelie, scripofilie (het verzamelen van aandelen- en obligatiebewijzen) en numismatiek (van munten, geld) werden gecombineerd.

De tentoonstelling werd georganiseerd van 15 december 1924 tot 15 februari 1925. Dit gebeurde door het Presidium van de Filatelistenvereniging voor de gehele Unie en het Bestuur van de All-Russian Society of Philatelists. De gecombineerde tentoonstelling was bedoeld als voorbereiding op de oprichting van het Genootschap van Verzamelaars voor de gehele Unie. De vereniging zou onder leiding komen te staan van Feodor Chuchin, de Commissaris voor Filatelie en Scripofilie.

In de tentoonstellingszaalZoom
In de tentoonstellingszaal

Verwante pagina's

Briefkaart van de tentoonstelling naar Leningrad, met de USSR-zegel van de Lenin Rouwuitgifte, 1924, en de speciale afstempeling van de tentoonstellingZoom
Briefkaart van de tentoonstelling naar Leningrad, met de USSR-zegel van de Lenin Rouwuitgifte, 1924, en de speciale afstempeling van de tentoonstelling


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3