Amt (politieke afdeling)

In Duitsland is een Amt, of Samtgemeinde, of Verbandsgemeinde, of Verwaltungsgemeinschaft een verzameling steden of gemeenten in een Landkreis. De gebruikte naam hangt af van de deelstaat waarin het district ligt.

De Amt verenigt verschillende kleine dorpen om te helpen met bestemmingsplannen, sanitaire voorzieningen, de begraafplaats en brandweer of andere diensten die één dorp te klein is om zelf te verzorgen.

Grotere steden, meestal vrije steden genoemd, kunnen deze diensten zelf uitvoeren en maken geen deel uit van een amt.

 

Vragen en antwoorden

V: Wat is een Amt in Duitsland?


A: Een Amt in Duitsland is een verzameling steden of gemeenten in een landelijk district.

V: Welke andere namen worden gebruikt om te verwijzen naar een Amt in Duitsland?


A: Andere namen die in Duitsland gebruikt worden om naar een Amt te verwijzen zijn Samtgemeinde, Verbandsgemeinde, of Verwaltungsgemeinschaft, afhankelijk van de deelstaat waarin het district ligt.

V: Wat is het doel van een Amt in Duitsland?


A: Het doel van een Amt in Duitsland is om verschillende kleine dorpen samen te voegen om te helpen met bestemmingsplannen, sanitaire voorzieningen, de begraafplaats en brandweer of andere diensten die één dorp te klein is om zelf te leveren.

V: Welke diensten kunnen grotere steden, die in Duitsland vrije steden genoemd worden, leveren?


A: Grotere steden die in Duitsland vrije steden genoemd worden, kunnen zelf diensten verlenen, zoals bestemmingsplannen, riolering, begraafplaats en brandweer, en maken geen deel uit van een Amt.

V: Waarom moet een klein dorp zich in Duitsland bij een Amt aansluiten?


A: Een klein dorp moet lid worden van een Amt in Duitsland om hulp te krijgen bij bestemmingsplannen, sanitatie, de begraafplaats en brandweer, of andere diensten die het zelf niet kan leveren.

V: Kunnen kleine dorpen zelf diensten verlenen in Duitsland?


A: Kleine dorpen kunnen bepaalde diensten niet zelf leveren in Duitsland, en moeten zich daarom aansluiten bij een Amt om hulp te krijgen.

V: Wat is het belangrijkste voordeel van lid worden van een Amt in Duitsland?


A: Het belangrijkste voordeel van lid worden van een Amt in Duitsland is het ontvangen van hulp bij diensten waar het kleine dorp zelf niet in kan voorzien.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3