Gastarbeider

Gastarbeiders zijn mensen die naar een land worden gebracht om in verschillende bedrijfstakken te werken.

Zij worden ingezet om een tekort aan arbeidskrachten op te vangen dat meestal niet ter plaatse kan worden gedaan. Gastarbeiders hebben vaak niet dezelfde rechten als gewone werknemers. In sommige landen mogen gastarbeiders niet voor langere tijd blijven. In Duitsland zijn er veel gastarbeiders uit Turkije. Turkse gastarbeiders hebben hun eigen gemeenschappen gevormd in de Duitse steden waar zij wonen. Turkse gastarbeiders zijn al sinds de jaren vijftig in Duitsland.

Veel Koreanen in Japan kwamen als gastarbeiders in het begin van de 20e eeuw, en in Arabische landen laat in de eeuw.

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3