Indiase presidentsverkiezingen, 1962

Opgehaald van "https://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Indian_presidential_election,_1962 oldid=6729335".

Verborgen categorie:

  • Verkiezingen met behulp van electorale stemmen

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3