Nationaal Instituut voor Toegepaste Wetenschappen van Toulouse

Institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA Toulouse, Nationaal Instituut voor Toegepaste Wetenschappen van Toulouse) is een gerenommeerde ingenieursopleiding in Frankrijk. Het bevindt zich op een campus van de Universiteit van Toulouse (Zuid-Frankrijk).

De verschillende curricula leiden tot de volgende Franse & Europese graden :

  • Ingénieur INSA Toulouse (Ingénieur INSA Toulouse-opleiding tot ingenieur op masterniveau)
  • Masters Recherche & Doctorat (Doctoraatsstudies )
  • Gespecialiseerde masteropleiding (MS)

Academische activiteiten en industrieel toegepast onderzoek worden voornamelijk in het Frans en Engels uitgevoerd. Studenten van een tiental nationaliteiten nemen deel aan de verschillende curricula van INSA Toulouse.

Onderzoekslaboratoria

De onderzoeksactiviteiten bij INSA Toulouse hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Nano- en multifunctionele materialen voor machines en structuren
  • Extreme metingen, niet-destructief onderzoek
  • Microbiële systemen, biotechnologieën, water en processen
  • Energieomzetting en geoptimaliseerd energiebeheer
  • Modellering, simulatie en statistiek voor natuurkunde, ingenieurswetenschappen en biologie
  • Cyber-fysieke systemen, Micro-NanoSystemen voor de gezondheid, Lucht- en ruimtevaart

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3