Lalon Shah-brug

De Lalon Shah Bridge is de op één na langste brug van Bangladesh. Premier Begum Khaleda Zia heeft de brug ingehuldigd tijdens een ceremonie in Paksey. De brug verbindt de noordwestelijke en zuidwestelijke regio's van het land rechtstreeks over de weg. De rivier Padma had de twee regio's van elkaar gescheiden.

De 1,8 K.M. lange brug is met financiële steun van Japan parallel aan de historische Hardinge Railway Bridge over de rivier de Padma gebouwd. Voor de bouw van de brug heeft de regering van Japan via JBIC in twee fasen een zachte ODA Yen-lening aan Bangladesh verstrekt. De eerste fase van de leningsovereenkomst werd op 01 juli 1997 tussen Bangladesh en Japan ondertekend, terwijl de tweede fase van de leningsovereenkomst op 31 maart 2001 werd ondertekend. De totale kosten van de brug bedragen 184 miljoen dollar, waarvan 141 miljoen dollar door JBIC is bijgedragen, wat ongeveer 80% van de totale kosten is.

Op 18 mei 2004 werd een inwijdingsceremonie gehouden op het brugterrein in Paksey. Premier Begum Khaleda Zia was de hoofdgast, terwijl de ambassadeur van Japan in Bangladesh H.E. Matsushiro Horiguchi als speciale gast het woord voerde. De heer Ryutaro Koga, adjunct-directeur-generaal van JBIC Tokio, las tijdens de ceremonie de boodschap voor van de JBIC-gouverneur, de heer Kyosuke Shinozawa. De heer Tsutomu Uchida, Chief Representative van JBIC Dhaka was onder andere aanwezig in de functie.

De Lalon Shah Bridge heeft enkele van de diepste betonnen palen ter wereld en het langste doorlopende segmentdak ter wereld, opgericht met behulp van de gebalanceerde cantilever-techniek.

Vragen en antwoorden

V: Wat is de Lalon Shah Brug?


A: De Lalon Shah Brug is de op één na langste brug in Bangladesh die de noordwestelijke en zuidwestelijke regio's van het land over de weg met elkaar verbindt.

V: Wie huldigde de Lalon Shah Brug in?


A: Premier Begum Khaleda Zia huldigde de Lalon Shah Brug in tijdens een ceremonie in Paksey.

V: Over welke rivier loopt de Lalon Shah Brug?


A: De Lalon Shah Brug steekt de rivier Padma over.

V: Wie heeft de bouw van de Lalon Shah Brug financieel ondersteund?


A: De regering van Japan heeft via JBIC financiële steun verleend voor de bouw van de Lalon Shah Brug door in twee fasen een zachte ODA Yen lening aan Bangladesh te verstrekken.

V: Wat zijn de totale kosten van de Lalon Shah Brug?


A: De totale kosten van de Lalon Shah Brug bedragen US $ 184 miljoen, waarvan JBIC US $ 141 miljoen heeft bijgedragen, wat ongeveer 80% van de totale kosten is.

V: Wanneer werd de inwijdingsceremonie van de Lalon Shah-brug gehouden?


A: De inwijdingsceremonie van de Lalon Shah Brug werd op 18 mei 2004 gehouden op het brugterrein in Paksey.

V: Welke techniek werd gebruikt om het langste doorlopende segmentale brugdek ter wereld te bouwen in de Lalon Shah Brug?


A: De gebalanceerde cantilever techniek werd gebruikt om het langste doorlopende segmentvormige brugdek ter wereld te bouwen in de Lalon Shah Brug.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3