Lasergame

Laser tag, wat nu als een spel wordt beschouwd, begon als een militaire trainingsoefening. In het begin waren de laserpistolen en de laserdoelen die de soldaten op hun lichaam droegen niet met elkaar verbonden, hetgeen betekende dat de soldaten konden blijven vuren, ook al waren zij gemerkt. Een ander probleem was dat zij de pakken gewoon opnieuw konden opstarten, waardoor zij in wezen hun tweede leven kregen, wat op het slagveld niet gebeurt.

Bij lasergamen worden geen lasers gebruikt, maar infrarode LED's die met spiegels worden gericht.

De huidige lasergamesystemen werken op de volgende manier: een sensorpack dat aan het pakje is bevestigd, je pakje is draadloos en rapporteert terug aan een hoofdcomputer die het aantal keren dat je werd geraakt of iemand anders hebt geraakt in een tabel opneemt. Wanneer u de trekker overhaalt, licht de infrarood LED op, maar het infrarood kan niet worden gezien door mensen. De packs sensoren zijn actief op zoek naar infrarood licht, als je binnen bereik bent zal je pack de treffer registreren. Het deel van de laser tag straal dat je kunt zien is soms een laser of een zeer heldere gerichte rode LED.

In vroegere versies van laser tag detecteerden de packs licht, dit was slecht, omdat je een groot gebied nodig had om te spelen, je was meestal in het zicht van de zon, je kreeg vaak valse tags met de zon.

Laser Tik PistoolZoom
Laser Tik Pistool

Laser tik vestZoom
Laser tik vest


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3