Rechtszaak

Een rechtszaak doet zich voor wanneer twee personen of organisaties een rechtbank of rechter vragen een meningsverschil of argument op te lossen. De twee (of meer) deelnemers aan een rechtszaak worden de partijen genoemd. Elke partij wordt meestal vertegenwoordigd door een advocaat. Dat betekent dat de advocaat met de rechter van de partij gaat praten.

De partij die de rechtszaak begint wordt de aanklager genoemd omdat ze klagen over iets wat de andere partij heeft gedaan. Dit wordt ook wel "aanklagen" genoemd, of "aanklagen". De andere partij wordt de gedaagde genoemd omdat zij moet verdedigen wat zij heeft gedaan. Beide partijen of partijen zullen bewijzen of bewijzen laten zien dat ze gelijk hebben en de andere partij of partij heeft het bij het verkeerde eind. De partijen kunnen ook getuigen vragen stellen over waar het argument of de onenigheid over gaat.

Nadat beide partijen bewijs hebben geleverd en vragen hebben gesteld aan getuigen, zal de rechter of jury beslissen welke partij gelijk heeft. Dan zal de rechtbank iets doen om de winnende partij weer gelukkig te maken. De rechtbank kan de verliezende partij laten betalen aan de winnaar, of de verliezende partij laten stoppen met iets wat de winnaar ongelukkig maakt.

Het voeren van een rechtszaak heet procederen. De eisers en gedaagden worden litiganten genoemd en de advocaten die hen vertegenwoordigen worden litigators genoemd. De term procederen kan ook verwijzen naar een strafrechtelijk proces.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3