Multimedia

Multimedia die gebruik maken van verschillende vormen van informatie-inhoud (bijv. tekst, audio, afbeeldingen, animatie, video) om het publiek (de gebruiker) te informeren of te vermaken. Multimedia betekent ook het gebruik van elektronische media om multimedia-inhoud op te slaan en te ervaren. Multimedia betekent dat computerinformatie kan worden weergegeven door middel van audio, afbeeldingen, video en animatie naast de traditionele media (tekst en afbeeldingen).


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3