Namen voor rangtelwoorden

Hier zijn wat woorden voor kleine rangtelwoorden. Woorden in het vet zijn onregelmatig.

Wanneer je andere getallen tussen 21 en 99 schrijft, gebruik dan alleen de kardinale vorm van het laatste getal. Ook moet u een koppelteken (-) gebruiken.

 • 21: eenentwintigste
 • 64: vierenzestigste
 • 99: negenennegentigste

Het rangtelwoord 100 wordt geschreven als "een honderdste", maar soms zeggen mensen "het honderdste".

Om een getal van 100 tot 999 te schrijven:

 • Schrijf eerst op hoeveel honderdjes.
 • Als er niets over is, schrijf dan het woord "honderdste".
 • Als er iets overblijft, schrijf je het woord "honderd", en dan schrijf je wat er overblijft. Soms gebruiken mensen "en" om de restjes aan te geven.

Voorbeelden:

 • 101: honderd eerste
 • 102: honderd seconde (of honderd en seconde)
 • 175: honderd vijfenzeventigste
 • 200: tweehonderdste
 • 300: driehonderdste
 • 512: vijfhonderdtwaalfde
 • 987: negenhonderd zevenentachtigste

Je kunt ook rangtelwoorden schrijven door het getal te schrijven en dan de uitgang (-st, -nd, -rd, of -th) van boven.

Verwante pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat zijn enkele onregelmatige rangtelwoorden?


A: De onregelmatige rangtelwoorden zijn vetgedrukt en zijn onder andere: eenentwintigste, vierenzestigste en negenennegentigste.

V: Wat moet u gebruiken als u getallen tussen 21 en 99 schrijft?


A: Als u getallen tussen 21 en 99 schrijft, hoeft u alleen de kardinale vorm van het laatste getal en een koppelteken (-) te gebruiken.

V: Hoe wordt het rangtelwoord 100 geschreven?


A: Het rangtelwoord 100 wordt geschreven als "een honderdste" of "het honderdste".

V: Wat moet u doen als u getallen van 100 tot 999 schrijft?


A: Bij getallen van 100 tot 999 moet u eerst opschrijven hoeveel honderdtallen er zijn. Als er niets over is, schrijft u "honderdste". Als er iets over is, schrijft u "honderd" en dan het resterende getal. Soms gebruiken mensen "en" om de restjes aan te geven.

V: Kunt u een voorbeeld geven van het schrijven van een getal van 100 tot 999?


A: Een voorbeeld van het schrijven van een getal van 100 tot 999 is 512, wat geschreven wordt als "vijfhonderd twaalfde".

V: Is het mogelijk om rangtelwoorden te schrijven door eerst het getal en dan de uitgang te schrijven?


A: Ja, het is mogelijk om rangtelwoorden te schrijven door het getal en dan de juiste uitgang (-st, -nd, -rd, of -th) te schrijven.

V: Is er een verschil tussen "honderd seconde" en "honderd en seconde"?


A: Nee, er is geen verschil tussen "honderd seconde" en "honderd en seconde". Beide zijn aanvaardbare manieren om het getal 102 te schrijven.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3