Namen voor rangtelwoorden

Hier zijn wat woorden voor kleine rangtelwoorden. Woorden in het vet zijn onregelmatig.

Wanneer je andere getallen tussen 21 en 99 schrijft, gebruik dan alleen de kardinale vorm van het laatste getal. Ook moet u een koppelteken (-) gebruiken.

 • 21: eenentwintigste
 • 64: vierenzestigste
 • 99: negenennegentigste

Het rangtelwoord 100 wordt geschreven als "een honderdste", maar soms zeggen mensen "het honderdste".

Om een getal van 100 tot 999 te schrijven:

 • Schrijf eerst op hoeveel honderdjes.
 • Als er niets over is, schrijf dan het woord "honderdste".
 • Als er iets overblijft, schrijf je het woord "honderd", en dan schrijf je wat er overblijft. Soms gebruiken mensen "en" om de restjes aan te geven.

Voorbeelden:

 • 101: honderd eerste
 • 102: honderd seconde (of honderd en seconde)
 • 175: honderd vijfenzeventigste
 • 200: tweehonderdste
 • 300: driehonderdste
 • 512: vijfhonderdtwaalfde
 • 987: negenhonderd zevenentachtigste

Je kunt ook rangtelwoorden schrijven door het getal te schrijven en dan de uitgang (-st, -nd, -rd, of -th) van boven.

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3