Naturalisme

Naturalisme is een filosofisch gezichtspunt. Volgens dit standpunt komt alles voort uit natuurlijke eigenschappen en oorzaken, en worden bovennatuurlijke of geestelijke verklaringen uitgesloten of verdisconteerd.

Naturalisme kan ook verwijzen naar:

  • Naturalisme (kunst), een stijl in de schilderkunst en de beeldende kunsten
  • Naturalisme (literatuur), een literaire stijl
  • Naturalisme (theater), een beweging in theater en drama die begon in de 19e eeuw
  • Naturalisme (filosofie)
    • Ethisch naturalisme, de theorie dat ethische uitspraken kunnen worden afgeleid uit niet-ethische uitspraken
    • Spiritueel naturalisme, spiritualiteit die niets met het bovennatuurlijke te maken heeft
    • Religieus naturalisme, religie die geen bovennatuurlijke overtuigingen bevat

 


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3