Neijia

Nèi jiā, letterlijk "interne familie", is een term in de Chinese krijgskunst, die de stijlen groepeert die nèi jìng beoefenen, letterlijk "interne kracht", gewoonlijk vertaald als interne krijgskunst, bezig met spirituele, mentale of qi-gerelateerde aspecten, in tegenstelling tot een "externe" wài) benadering gericht op fysiologische aspecten. Het onderscheid dateert uit de 17e eeuw, maar de moderne toepassing ervan is te danken aan publicaties van Sun Lutang, daterend uit de periode van 1915 tot 1928. Nèi jìng wordt ontwikkeld door gebruik te maken van nèigōng, of "interne oefeningen," in tegenstelling tot wài gōng, "externe oefeningen."

Nèijiā is een brede term die in het Westen ten onrechte wordt gebruikt als synoniem voor de meer specifieke Wǔdāngquán-stijlen, die in de Chinese volkslegende zo worden genoemd naar hun associatie met de taoïstische kloosters van de Wudangshan-bergketen in de provincie Hubei. Deze stijlen worden door Sun Lutang opgesomd als Tàijíquán, Xíngyìquán en Bāguàzhǎng, maar moeten ook Bājíquán en het legendarische Wudangzwaard omvatten. Sommige andere Chinese kunsten, niet behorend tot de Wudangquan groep, zoals Liuhebafa, Bak Mei Pai, Bok Foo Pai en Yiquan worden vaak geclassificeerd (of classificeren zichzelf) als "intern".

Verwante pagina's

  • Waijia
  • Dantian
  • Neidan
  • Neo-Confucianisme
  • Taijitu

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3