Neokolonialisme

Neokolonialisme is het beleid waarbij een grote mogendheid economische of politieke middelen gebruikt om haar invloed uit te oefenen over onontwikkelde naties of gebieden om controle te verwerven.

Het neokolonialisme is de nieuwe opvatting van het kolonialisme, dat zich voordeed van het einde van de 15e tot de 20e eeuw en gericht was op de uitbreiding van de macht over koloniën in een bepaald gebied door mensen uit een ander gebied van de wereld.

Het is de term die wordt gebruikt om te beschrijven wanneer kapitalisme, globalisering en andere culturele krachten worden gebruikt om een minder machtig land te controleren. De controle over deze natie kan economisch, cultureel of linguïstisch zijn en kan eenvoudigweg worden aangetoond door grotere machten die hun eigen cultuur in deze onafhankelijke naties promoten.

De term "neokolonialisme" werd voor het eerst gebruikt door Kwame Nkrumah, de eerste president van Ghana na het uitroepen van de onafhankelijkheid. Hij is een van de meest opmerkelijke figuren die deze term gebruikte, gezien in zijn Neo-Kolonialisme, de laatste fase van het Imperialisme (1965) waarin hij stelt dat 'Neo-kolonialisme, net als kolonialisme, een poging is om de sociale conflicten van de kapitalistische landen te exporteren'. Ook Che Guevara verzette zich tegen het neokolonialisme.

Het wordt meestal gebruikt door degenen die het niet eens zijn met de manier waarop de ontwikkelde landen zich inlaten met de ontwikkelingslanden.

Verwante pagina's

  • Imperialisme

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3