Pandia

In de Griekse mythologie was de godin Pandia /pænˈdaɪə/ of Pandeia (Grieks: Πανδία, Πανδεία, wat "alle helderheid" betekent) een dochter van Zeus en de godin Selene, de Griekse personificatie van de maan. In de Homerische Hymne aan Selene lezen we: "Eens was de zoon van Kronos [Zeus] in liefde met haar [Selene] verbonden; en zij werd zwanger en baarde een dochter Pandia, buitengewoon lieflijk onder de doodloze goden. Een Atheense traditie maakte Pandia misschien de vrouw van Antiochus, de gelijknamige held van Antiochis, één van de tien Atheense stammen (phylai).

Oorspronkelijk was Pandia wellicht een epitheton van Selene, maar ten minste in de tijd van de late Homerische Hymne was Pandia een dochter van Zeus en Selene geworden. Pandia (of Pandia Selene) personifieerde wellicht de volle maan, en een Atheens festival, Pandia genaamd, waarschijnlijk gehouden voor Zeus, [werd misschien gevierd op de volle maan en kan met haar in verband zijn gebracht.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3