Parallel

Parallel zou kunnen betekenen:

  • Parallel (meetkunde), zoals in "parallelle lijnen"
  • Breedtecirkel, een denkbeeldige oost-westlijn die een aardbol omcirkelt, bv. de 38e breedtegraad
  • Parallellisme (grammatica), een evenwicht tussen twee of meer gelijksoortige woorden, zinnen of bijzinnen
  • Parallel onderzoek, een soort klinisch onderzoek
  • Parallelle schakelingen, in tegenstelling tot serieschakelingen
  • Parallelimport, ook bekend als een "product van de grijze markt"
  • Parallel transport, in wiskunde met vectoren en vloeiende krommen

In de muziek:

  • Parallelle toonsoort, de mineur- (of majeur-) toonsoort van een majeur- (of mineur-) toonsoort met dezelfde tonica
  • Harmonisch parallellisme, ook bekend als "harmonisch schaven" of "parallelle stemvoering"
  • Parallelle kwinten, ook wel "opeenvolgende kwinten" genoemd, impliceren het samenvallen van opeenvolgende intervallen van een reine kwint tussen twee stemmen in parallelle beweging -- een harmonisatie die in het algemeen verboden is in de moderne muziektheorie

Andere:

Verwante pagina's

Disambiguation icon

Deze disambiguatiepagina bevat artikelen die geassocieerd worden met de titel Parallel.
Als een interne link u hierheen leidde, kunt u de link wijzigen om direct naar het bedoelde artikel te verwijzen.

Vragen en antwoorden

V: Wat is parallellisme?


A: Parallellisme verwijst naar een evenwicht van twee of meer gelijksoortige woorden, zinnen of clausules.

V: Wat is een parallelle studie?


A: Een parallel onderzoek is een type klinisch onderzoek.

V: Wat zijn parallelle schakelingen?


A: Parallelle schakelingen zijn schakelingen waarbij de componenten parallel met elkaar zijn verbonden, in plaats van in serie.

V: Wat is parallelimport?


A: Een parallel geïmporteerd product is een product dat uit een ander land geïmporteerd wordt zonder toestemming van de eigenaar van het intellectuele eigendom.

V: Wat is parallel transport in de wiskunde?


A: Parallel transport in de wiskunde houdt in dat een vector langs een vloeiende curve verplaatst wordt zonder zijn richting te veranderen.

V: Wat zijn parallelle lijnen in meetkunde?


A: Parallelle lijnen zijn lijnen die op gelijke afstand van elkaar liggen en elkaar nooit raken, hoe ver ze ook verlengd worden.

V: Wat is een breedtecirkel?


A: Een breedtecirkel is een denkbeeldige oost-westlijn die op een constante afstand van de evenaar om de aarde cirkelt.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3