Partizaan

Een partizaan is een gewapende strijder, die geen deel uitmaakt van de reguliere troepen van een land of staat. De term komt uit het Italiaans, waar hij lid van een politieke partij betekent. In het internationaal recht bestaat er geen aparte juridische status voor partizanen. Het oorlogsrecht hanteert vier criteria om iemand juridisch te definiëren als krijgsgevangene, als de persoon gevangen is genomen:

  1. Er staat iemand aan het hoofd van de organisatie, die de aansprakelijkheid op zich neemt
  2. Zij kunnen worden geïdentificeerd door een teken of merkteken, dat van veraf zichtbaar is
  3. Ze dragen hun wapens openlijk
  4. Zij houden zich aan de gebruiken en wetten van de oorlog, tijdens hun operatie.

In 1977 kwamen er twee aanvullende protocollen: Daarin werd verduidelijkt dat het voldoende is om de wapens slechts bij bepaalde gelegenheden openlijk te dragen, om als gewapende strijder te worden aangemerkt.

Een guerrillacommandant leert zijn strijders wapens te gebruiken, nabij Smolensk, in 1941Zoom
Een guerrillacommandant leert zijn strijders wapens te gebruiken, nabij Smolensk, in 1941

Duitse soldaten schoten mensen dood die als partizanen te boek stonden, in 1941.Zoom
Duitse soldaten schoten mensen dood die als partizanen te boek stonden, in 1941.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3