Query by Example

Query by Example (gewoonlijk afgekort tot QBE) is een database querytaal voor relationele databases. Het werd ontwikkeld bij IBM in de jaren 1970. De ontwikkeling van SQL liep parallel. QBE werd ontwikkeld voor gebruikers die slechts af en toe databases gebruiken, en die geen complexe taal als SQL willen leren.

Met Query by example krijgen gebruikers een visueel schema van de database te zien, dat zij bewerken met een speciale editor. Als ze klaar zijn, vertaalt een parser hun acties in een query in een gewone querytaal zoals SQL. Achter de schermen is het dit statement dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Met een geschikt front-end hoeft de gebruiker de details van een querytaal niet te onthouden. De gebruiker zal tabellen en kolommen sneller kunnen selecteren, bijvoorbeeld door erop te klikken in plaats van hun naam in te typen. Dit zal de productiviteit ten goede komen.

In de context van het opvragen van informatie heeft QBE een enigszins andere betekenis. De gebruiker kan een document indienen en vragen of uit een documentdatabank "soortgelijke" documenten kunnen worden opgehaald. Het zoeken naar gelijkenissen is gebaseerd op het vergelijken van documentvectoren (zie Vector Space Model).

Tegenwoordig hebben veel databasesystemen front-ends die lijken op QBE.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3