Queue (informatica)

In de informatica is een wachtrij een gegevensstructuur die wordt gebruikt om items op te slaan voordat ze worden verwerkt. In het algemeen bestaan de volgende operaties:

  • Enqueue: voeg het item toe aan de achterkant van de wachtrij
  • Dequeue: verwijder het item vooraan in de wachtrij
  • Optioneel kan er een operatie zijn om het item vooraan in de wachtrij te bekijken, zonder het te verwijderen.

Items die zich tussen het eerste en het laatste element van de wachtrij bevinden, zijn niet rechtstreeks toegankelijk.

Er is een specialisatie, prioritaire wachtrij genoemd: In een voorrangswachtrij heeft elk item ook een gewicht, dat de positie van het item in een wachtrij bepaalt.

Een wachtrijZoom
Een wachtrij


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3