Walk hypothese

De random walk hypothese is door Robert E. Hall gecreëerd als een neo-klassieke consumptiefunctie, en is gerelateerd aan een verwachtingstheorie in de macro-economie. Zij vormt de basis voor de wijze waarop individuen economische beslissingen nemen in de huidige periode en wordt gebruikt om een bedrag te berekenen van de macroconsumptie in een economische wereld.

Deze theorie gaat uit van Freidman's permanent inkomen hypothese en Lucas's rationele verwachting hypothese. Voordat deze theorie werd opgesteld, gingen andere verwachtingstheorieën er in wezen van uit dat mensen irrationeel denken en soms beslissingen nemen op basis van feiten uit het verleden (die reeds in de markt tot uiting kwamen) of in de illusie vervallen. Maar Lucas stelde dat de marktspelers alle informatie gebruiken die op dat moment beschikbaar is om nutsmaximalisatie na te streven. De permanente-inkomenshypothese veronderstelt dat mensen proberen de hoeveelheid consumptie te bepalen in afwachting van de gevolgen van een bepaald voorval gedurende de gehele tijdspanne.

De random walk hypothese concludeert dat de rationele verwachting voor de consumptie van de volgende periode de huidige consumptie is. Dat komt omdat alle informatie in aanmerking is genomen bij de beslissing over de huidige consumptie. Wat het bedrag van de consumptie van de volgende periode verandert, is totaal onverwacht of niet gegeven informatie. Daarom kunnen de veranderingen in de consumptie niet worden verwacht, maar willekeurig verlopen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3