Relationeel model

Het relationele model voor databankbeheer is een databankmodel op basis van eerste-orde predikatenlogica. Edgar F. Codd stelde het voor in 1969. In het relationele model van een database worden alle gegevens voorgesteld in termen van tupels, gegroepeerd in relaties. Een database die volgens het relationele model is opgezet, wordt relationele database genoemd.

Het doel van het relationele model is te voorzien in een declaratieve methode voor het specificeren van gegevens en zoekopdrachten: gebruikers geven rechtstreeks aan welke informatie de database bevat en welke informatie zij daaruit willen hebben. De structuur waarin de gegevens worden opgeslagen, en de taak om te reageren op verzoeken van gebruikers en de gegevens op te vragen, wordt overgelaten aan het databanksysteem en is niet zichtbaar voor de gebruiker.

De meeste relationele databanken maken gebruik van de SQL-gegevensdefinitie- en querytaal; deze systemen implementeren wat kan worden beschouwd als een technische benadering van het relationele model. Een tabel in een SQL-databaseschema komt overeen met een predikaatvariabele; de inhoud van een tabel met een relatie; sleutelrestricties, andere constraints, en SQL-query's komen overeen met predikaten. Vandaag de dag wijken veel databasesystemen af van het oorspronkelijke model. Codd heeft fel gepleit tegen afwijkingen die de oorspronkelijke principes in gevaar brengen.

Schema van een voorbeelddatabase volgens het Relationele model.Zoom
Schema van een voorbeelddatabase volgens het Relationele model.

In het relationele model worden verwante records aan elkaar gekoppeld met een "sleutel".Zoom
In het relationele model worden verwante records aan elkaar gekoppeld met een "sleutel".


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3