Sarcasme

Sarcasme is een stijlfiguur of een opmerking die uiterst moeilijk te definiëren is. Het is een uitspraak of opmerking die het tegenovergestelde betekent van wat hij zegt. Het kan humoristisch bedoeld zijn, maar het kan ook kwetsend zijn.

De basisbetekenis is vijandig zijn onder de dekmantel van vriendelijkheid. De oorsprong van het woord is Grieks, sarcasmus, zie sarchasaristic (Hobson 2018). Meestal gaat het echter gepaard met een cue die de ontvanger helpt om het te begrijpen. Bijvoorbeeld, een moeder die "Oh, dat is knap!" zegt wanneer een kind een fout maakt, signaleert altijd haar liefde met haar toon. Heel anders is het wanneer een vijandig persoon zegt: "O, daar komt meneer de slimmerik!". Een mens leert dus hoe hij de boodschap moet decoderen.

Veel moeilijker is het wanneer iemand een neutrale toon gebruikt, zoals in "deadpan" of "droge humor". Psychologen denken dat dergelijke gevallen in principe vijandig zijn.

Een punt om te onthouden is dat het niet goed reist in geschrift of vertaling.

Afbeelding uit een tijdschrift, Punch genaamd, van 1841. Het probeert de slechte staat van werkhuizen te laten zien.Zoom
Afbeelding uit een tijdschrift, Punch genaamd, van 1841. Het probeert de slechte staat van werkhuizen te laten zien.

Vragen en antwoorden

V: Wat is sarcasme?


A: Sarcasme is een soort stijlfiguur of opmerking die moeilijk te definiëren is, maar vaak het tegenovergestelde betekent van wat er gezegd wordt.

V: Hoe kan sarcasme gemaakt worden?


A: Sarcasme kan gemaakt worden met de bedoeling om grappig of kwetsend te zijn, en het is vaak vijandig onder de dekmantel van vriendelijkheid.

V: Wat is de oorsprong van het woord sarcasme?


A: Het woord sarcasme komt van het Griekse woord sarcasmus en is verwant aan het woord sarchasaristisch.

V: Hoe kan de ontvanger sarcasme begrijpen?


A: Sarcasme gaat vaak gepaard met een hint die de ontvanger kan helpen om het te begrijpen, zoals een toon in de stem die liefde of vijandigheid uitstraalt.

V: Wat is "deadpan" of "droge humor"?


A: "Deadpan" of "droge humor" verwijst naar gevallen waarin sarcasme met een neutrale stemtoon wordt uitgesproken, die volgens psychologen in principe vijandig zijn.

V: Is sarcasme gemakkelijk over te brengen door middel van schrijven of vertalen?


A: Nee, sarcasme is moeilijk over te brengen door middel van schrijven of vertalen, omdat het sterk afhankelijk is van de toon van de stem en non-verbale signalen.

V: Wat is de basisbetekenis van sarcasme?


A: De basisbetekenis van sarcasme is vijandig zijn onder het mom van vriendelijkheid.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3