A Portrait of the Artist as a Young Man

A Portrait of the Artist as a Young Man is een roman geschreven door de Ierse schrijver James Joyce. Het werd voor het eerst als boek gedrukt in 1916. Het vertelt het verhaal van Stephen Dedalus, een jonge man die schrijver probeert te worden in Dublin. Het verhaal begint vanaf zijn kindertijd en eindigt met zijn besluit om naar Parijs te gaan en Dublin, zijn geboortestad, te verlaten om schrijver te worden.

Het boek is geschreven in een nieuwe stijl van schrijven, stream of consciousness genaamd. Daarom is het begin van het boek heel eenvoudig, terwijl de latere delen minder eenvoudig worden. Het laat zien hoe, wanneer een persoon opgroeit, de taal die hij of zij gebruikt steeds complexer wordt.Vragen en antwoorden

V: Wie is de auteur van A Portrait of the Artist as a Young Man?


A: De auteur van A Portrait of the Artist as a Young Man is James Joyce.

V: Wanneer werd A Portrait of the Artist as a Young Man voor het eerst als boek gedrukt?


A: A Portrait of the Artist as a Young Man werd voor het eerst gedrukt als boek in 1916.

V: Waar gaat het boek over?


A: Het boek gaat over het leven van Stephen Dedalus, een jonge man die probeert schrijver te worden in Dublin en besluit Dublin te verlaten om zijn droom na te jagen.

V: Wat is de schrijfstijl die in het boek gebruikt wordt?


A: De schrijfstijl die in het boek gebruikt wordt, wordt stream of consciousness genoemd.

V: Wat is het verschil in taalgebruik tussen het begin en het einde van het boek?


A: Het begin van het boek is erg eenvoudig, terwijl de latere delen minder eenvoudig worden. Het laat zien hoe, wanneer iemand opgroeit, de taal die hij of zij gebruikt steeds complexer wordt.

V: Wat is de droom van Stephen Dedalus?


A: De droom van Stephen Dedalus is om schrijver te worden.

V: Waar besluit Stephen Dedalus aan het einde van het boek heen te gaan?


A: Stephen Dedalus besluit om naar Parijs te gaan en zijn geboortestad Dublin te verlaten om schrijver te worden.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3