A Portrait of the Artist as a Young Man

A Portrait of the Artist as a Young Man is een roman geschreven door de Ierse schrijver James Joyce. Het werd voor het eerst als boek gedrukt in 1916. Het vertelt het verhaal van Stephen Dedalus, een jonge man die schrijver probeert te worden in Dublin. Het verhaal begint vanaf zijn kindertijd en eindigt met zijn besluit om naar Parijs te gaan en Dublin, zijn geboortestad, te verlaten om schrijver te worden.

Het boek is geschreven in een nieuwe stijl van schrijven, stream of consciousness genaamd. Daarom is het begin van het boek heel eenvoudig, terwijl de latere delen minder eenvoudig worden. Het laat zien hoe, wanneer een persoon opgroeit, de taal die hij of zij gebruikt steeds complexer wordt.
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3