Verdrag van Lissabon

Het Verdrag van Lissabon is op 13 december 2007 ondertekend door 27 Europese staten die lid zijn van de Europese Unie (EU). Het werd van kracht op 1 december 2009. Het is nu het document waarin de Unie wordt gedefinieerd, maar het is geen grondwet. Het geeft een gemeenschappelijke reeks regels die de lidstaten zijn overeengekomen te gebruiken voor onderwerpen waarvoor zij hebben besloten samen te werken. Het doet het beter dan eerdere verdragen, zoals het Verdrag van Rome en het Verdragvan Maastricht. Het geeft de Europese Unie nieuwe dingen, zoals:


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3