United States Department of Housing and Urban Development

Het United States Department of Housing, vaak afgekort tot HUD, is een departement van de federale regering van de Verenigde Staten. Hoewel het begon als de House and Home Financing Agency, werd het in 1965 opgericht om beleid inzake huisvesting en steden te ontwikkelen en uit te voeren. Het heeft zijn functie op het gebied van stadsontwikkeling grotendeels teruggeschroefd en richt zich nu hoofdzakelijk op huisvesting.

Het departement werd opgericht op 9 september 1965, toen president Lyndon Johnson de wet op het ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling (Pub.L. 89-174) ondertekende. Daarin werd bepaald dat het departement uiterlijk op 8 november, 60 dagen na de datum van uitvaardiging, moest worden opgericht. De feitelijke invoering werd uitgesteld tot 13 januari 1966, na de voltooiing van een verslag van een speciale studiegroep over de federale rol bij het oplossen van stedelijke problemen.

HUD wordt bestuurd door de minister van Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling van de Verenigde Staten. De voormalige administrateur van de US Small Business Association, Steve Preston, werd op 18 april 2008 door president Bush voorgedragen voor de functie van minister van HUD. Hij werd door de Senaat bevestigd en zijn openbare eedaflegging vond plaats op 6 juni 2008.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3