Upquark

Up quarks zijn subatomaire deeltjes die helpen bij de samenstelling van veel grotere deeltjes, zoals protonen. Up quarks hebben een lading van +2/3, en zijn de lichtste van de zes quarksoorten (smaken). Zoals alle fermionen (niet-krachtdragende deeltjes), hebben up-quarks een spin van 1/2. Zij worden beïnvloed door alle vier de fundamentele krachten, namelijk de zwaartekracht, de sterke kracht, de zwakke kracht en het elektromagnetisme. Net als alle quarks zijn up-quarks elementaire deeltjes, wat betekent dat ze zo klein zijn dat wetenschappers denken dat ze niet meer kunnen worden gesplitst.

Protonen (die een totale lading van +1 hebben) zijn gemaakt van twee opwaartse quarks (die een lading van +2/3 hebben) en één neerwaartse quark (die een lading van -1/3 hebben). Neutronen (die een totale lading van 0 hebben) zijn gemaakt van één up quark, en twee down quarks. Up quarks kunnen ook worden gebruikt om complexere deeltjes te maken, zoals pionen.

Twee up quarks (u) en een down quark (d) vormen een protonZoom
Twee up quarks (u) en een down quark (d) vormen een proton


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3