Opper-Sorbische taal

Het Opper-Sorbisch (Hornjoserbšćina) is een West-Slavische taal die door het Sorbvolk in Duitsland wordt gesproken. De taal wordt gesproken in de provincie Oberlausitz. Tegenwoordig maakt deze provincie deel uit van Saksen.

In Saksen wonen ongeveer 40.000 sprekers van het Opper-Sorbisch. Het Opper-Sorbisch is een minderheidstaal in Duitsland volgens het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden.

 
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3