Urinoirontgeurders

Urinoirontgeurders zijn de kleine ontsmettingsblokjes die in urinoirs worden gevonden. Er zijn veel andere woorden voor, zoals: "pis koekje", "urinoir cake", "urinoir mint", of "urinoir puck".

De blokken worden gebruikt om ziektekiemen te doden en de slechte geur van urinoirs in openbare toiletten weg te nemen. Ze worden over de afvoer van het urinoir gelegd en verdampen heel langzaam. Omdat ze niet oplossen of uiteenvallen in water, nemen ze de geur van het doorspoelwater of de urine niet weg. Verschillende blokken worden gemaakt met verschillende chemicaliën, zoals paradichloorbenzeen of naftaleen. Het blok heeft een geur die naar verschillende dingen ruikt, zoals kersen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3