Vice-voorzitter van de Uitvoerende Raad van de Ierse Vrijstaat

De Uitvoerende Raad was het kabinet van de Ierse Vrijstaat en stond onder leiding van de "president van de Uitvoerende Raad".

De grondwet van de Ierse Vrijstaat bepaalt dat de vice-president de voorzitter van de Uitvoerende Raad vervangt wanneer deze afwezig is, of tot een nieuwe president is gekozen.

Omdat de Uitvoerende Raad slechts vijf, zes of zeven leden telde, was de vice-president ook een minister die aan het hoofd stond van een departement.

Noch het ministerie van de Ierse Republiek, noch de Voorlopige Regering had een plaatsvervangend regeringshoofd, dus het ambt van vice-president van de Uitvoerende Raad was een nieuw idee van de Vrijstaat. In 1937, toen de grondwet van de Ierse Vrijstaat werd vervangen door Bunreacht na hÉireann, werd de vice-president vervangen door de Tánaiste.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3