Westminster Under School

Westminster Under School is een particuliere voorbereidende school voor jongens van 7 tot 13 jaar en maakt deel uit van Westminster School in Londen.

De school werd in 1943 opgericht in de gebouwen van Westminster School in Little Dean's Yard, vlak achter Westminster Abbey. In 1951 verhuisde de Under School naar haar eigen terrein in Eccleston Square. Door de stijgende leerlingenaantallen in de jaren 1960 en 1970 verhuisde de school in 1981 opnieuw naar haar huidige locatie (een voormalig ziekenhuis) naast de speelvelden van de Westminster School in Vincent Square. Er zitten 267 leerlingen op de school. De school heeft een sterke muzikale traditie en levert koorzangers voor St Margaret's Church in Londen. De meeste jongens van de school gaan naar Westminster School nadat ze ofwel het toelatingsexamen ofwel het toelatingsexamen (The Challenge) hebben afgelegd, hoewel elk jaar een aantal jongens naar andere scholen gaat, meestal Eton of Harrow.

De schoolmeester is mevrouw Elizabeth Hill; de plaatsvervangend schoolmeester is de heer D. Bratt. Er zijn momenteel 39 personeelsleden.

Het schoolgeld voor 2008-9 is £4412 per semester.

Vragen en antwoorden

V: Wat is Westminster Under School?


A: Westminster Under School is een particuliere voorbereidende school voor jongens van 7 tot 13 jaar en maakt deel uit van de Westminster School in Londen.

V: Wanneer is Westminster Under School opgericht en waar was het oorspronkelijk gevestigd?


A: Westminster Under School werd opgericht in 1943 en was oorspronkelijk gevestigd in de gebouwen van de Westminster School in Little Dean's Yard, net achter Westminster Abbey.

V: Waar is Westminster Under School nu gevestigd?


A: Westminster Under School is nu gevestigd naast de speelvelden van Westminster School in Vincent Square. De school verhuisde in 1981 naar deze locatie, die vroeger een ziekenhuis was.

V: Hoeveel leerlingen zitten er op Westminster Under School?


A: Er zitten 267 leerlingen op de school.

V: Wat is de muzikale traditie van Westminster Under School?


A: Westminster Under School heeft een sterke muzikale traditie en levert koorzangers voor St Margaret's Church in Londen.

V: Waar gaan de meeste jongens van Westminster Under School naartoe?


A: De meeste jongens die naar Westminster Under School gaan, gaan naar Westminster School na het behalen van de Common Entrance of Scholarship examens (The Challenge), hoewel er elk jaar een aantal jongens naar andere scholen gaan, meestal Eton of Harrow.

V: Wie zijn de Master en Deputy Master van Westminster Under School en wat zijn de schoolkosten voor 2008-9?


A: De Master is mevrouw Elizabeth Hill; de Deputy Master is de heer D. Bratt. Er zijn momenteel 39 personeelsleden. Het schoolgeld voor 2008-9 bedraagt £4412 per semester.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3