Xavier Tilliette

Xavier Tilliette (23 juli 1921 - 10 december 2018) was een Frans filosoof, historicus en theoloog. Hij werd geboren in Corbie, Somme. Hij was een oud-leerling van Jean Wahl en van Vladimir Jankélévitch.

Tilliette was lid van de Sociëteit van Jezus (1938) en professor emeritus aan het Institut catholique de Paris (1969), na ook gedoceerd te hebben aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit van Rome (1972), de Lateraanse Universiteit en het Centre Sèvres in Parijs.

Hij was lid van het Istituto Italiano per gli Studi Filosofici en van de Bayerische Akademie der Wissenschaften van München, het Centro studi filosofico-religiosi Luigi Pareyson, en, sinds 2006, corresponderend lid Accademia di estetica internazionale de Rapallo.

Tilliette was ridder van het Légion d'honneur en van de Orde van Verdienste van de Italiaanse Republiek.

Tilliette overleed op 10 december 2018 in Parijs aan een longontsteking op 97-jarige leeftijd.

Xavier Tilliette in 2017.Zoom
Xavier Tilliette in 2017.

Vragen en antwoorden

V: Wie was Xavier Tilliette?


A: Xavier Tilliette was een Franse filosoof, historicus en theoloog die een oud-leerling was van Jean Wahl en Vladimir Jankélévitch.

V: Wanneer en waar is hij geboren?


A: Hij werd geboren op 23 juli 1921 in Corbie, Somme.

V: Aan welke universiteiten en instellingen gaf hij les?


A: Tilliette gaf les aan het Katholiek Instituut van Parijs, de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit van Rome, de Lateraanse Universiteit en het Centre Sèvres in Parijs.

V: Was hij lid van verenigingen of academies?


A: Ja, Tilliette was lid van de Sociëteit van Jezus, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Bavarian Academy of Sciences and Humanities, Centro studi filosofico-religiosi Luigi Pareyson, en Accademia di estetica internazionale de Rapallo.

V: Heeft hij enige onderscheidingen ontvangen?


A: Ja, Tilliette was ridder van het Légion d'honneur en de Orde van Verdienste van de Italiaanse Republiek.

V: Wanneer en hoe is hij overleden?


A: Xavier Tilliette overleed op 10 december 2018 in Parijs aan een longontsteking op 97-jarige leeftijd.

V: Wat kunnen we uit de gegeven tekst leren over Xavier Tilliette?


A: Uit de tekst kunnen we leren dat Xavier Tilliette een zeer gerespecteerd geleerde was die een groot deel van zijn leven wijdde aan het onderwijzen en onderzoeken van filosofie, geschiedenis en theologie. Hij was lid van verschillende prestigieuze genootschappen en ontving meerdere onderscheidingen voor zijn bijdragen aan het vakgebied.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3