Longontsteking

Longontsteking is een ziekte van de longen en het ademhalingsstelsel. In de longen zitten veel kleine bolletjes, of zakjes, die alveoli worden genoemd. Deze helpen om zuurstof uit de lucht te halen. In het geval van longontsteking raken deze bolletjes ontstoken. Ze vullen zich met een vloeistof, en kunnen niet meer zoveel zuurstof opnemen als voorheen. Dit maakt het moeilijk voor de persoon met longontsteking om te ademen. Ze kunnen zich buiten adem voelen, of alsof ze verdrinken. Ze kunnen ook pijn voelen als ze ademen. Soms sterven mensen aan longontsteking, zelfs als ze naar een ziekenhuis gaan en medicijnen nemen.

Achtergrond

Longontsteking kan worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Het kan ook worden veroorzaakt door chemische of fysieke schade aan de longen. Andere ziekten, zoals alcoholmisbruik of longkanker, kunnen ook longontsteking tot gevolg hebben.

Mensen met longontsteking hebben meestal moeite met ademhalen. Ze kunnen ook hoesten, of pijn in de borststreek hebben. De behandeling van longontsteking hangt af van hoe de ziekte werd veroorzaakt. Als de longontsteking door bacteriën is veroorzaakt, kunnen antibiotica worden gebruikt om de ziekte te behandelen.

Mensen van alle leeftijden kunnen longontsteking krijgen. De ziekte is gevaarlijk. Veel mensen sterven aan longontsteking, vooral oude mensen, of mensen met een zwak immuunsysteem.

Volgens een onderzoek uit 2010 was longontsteking in sommige delen van de wereld waar de bevolking zeer arm is, zoals India, Nigeria en Pakistan, de doodsoorzaak van meer kinderen onder de vijf jaar dan welke andere ziekte ook. Statistisch gezien sterft echter voor elke 2 000 kinderen in de ontwikkelingslanden die aan longontsteking sterven, slechts één kind in de ontwikkelde wereld aan de ziekte. Dit is te wijten aan verschillen in gezondheidszorg en aan verschillen in borstvoedingspercentages, niet aan verschillen in kinderen. Het geven van borstvoeding aan pasgeborenen verhoogt hun overlevingskansen bij longontsteking aanzienlijk, maar in sommige culturen is het geven van borstvoeding taboe.

Andere vormen van longontsteking

Ernstig acuut respiratoir syndroom (SARS)

SARS is een zeer besmettelijke en dodelijke vorm van longontsteking die in 2002 voor het eerst voorkwam na de eerste uitbraken in China. SARS wordt veroorzaakt door het SARS-coronavirus, een pathogeen (ziekteverwekkend organisme) dat tot dan toe niet bekend was. Sinds juni 2003 zijn er geen nieuwe gevallen van SARS meer vastgesteld.

Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia (BOOP)

BOOP wordt veroorzaakt door een ontsteking (zwelling of irritatie) van de kleine luchtwegen in de longen. Het staat ook bekend als cryptogene organiserende pneumonitis (COP).

Eosinofiele longontsteking

Eosinofiele longontsteking is een invasie van de long door eosinofielen. Eosinofielen zijn een bepaald soort witte bloedcellen. Eosinofiele longontsteking treedt vaak op als reactie op een infectie met een parasiet of na blootstelling aan bepaalde soorten omgevingsfactoren.

Chemische longontsteking

Chemische longontsteking (meestal chemische pneumonitis genoemd) wordt veroorzaakt door chemische toxines zoals pesticiden, die het lichaam kunnen binnendringen door inademing (inademen) of door huidcontact. Wanneer de giftige (giftige of schadelijke) stof een olie is, kan de longontsteking lipoïde longontsteking worden genoemd.

Aspiratie longontsteking

Aspiratiepneumonie (of aspiratiepneumonitis) wordt veroorzaakt door het per ongeluk inademen van orale (mond) of maaginhoud in de longen, hetzij tijdens het eten, of na reflux of braken, en het veroorzaken van schade aan de longen. De longontsteking door deze stoffen is geen infectie, maar kan er uiteindelijk wel een veroorzaken, aangezien het in de longen opgenomen materiaal bacteriën kan bevatten. Aspiratie is een veel voorkomende doodsoorzaak bij ziekenhuis- en verpleeghuispatiënten, omdat zij soms niet hard genoeg kunnen hoesten om hun luchtwegen te beschermen.

Het omcirkelde gebied op de röntgenfoto laat een longontsteking zien; deze wordt veroorzaakt door bacteriën. Bij een gezond persoon zou de long zwart moeten lijken, maar water in de long maakt hem wit op een röntgenfotoZoom
Het omcirkelde gebied op de röntgenfoto laat een longontsteking zien; deze wordt veroorzaakt door bacteriën. Bij een gezond persoon zou de long zwart moeten lijken, maar water in de long maakt hem wit op een röntgenfoto


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3