A. Philip Randolph

A. Philip Randolph (15 april 1889 - 16 mei 1979) was een sociaal activist die streed voor arbeidsrechten voor Afro-Amerikaanse gemeenschappen tijdens de 20e eeuw. Tijdens de Eerste Wereldoorlog probeerde hij Afro-Amerikaanse scheepswerfarbeiders en liftbedieners tot vakbonden te bewegen en was hij mede-oprichter van een tijdschrift dat de vraag naar hogere lonen moest stimuleren. Later richtte hij in belangrijke mate de Brotherhood of Sleeping Car Porters op, die in 1937 de eerste officiële Afro-Amerikaanse vakbond zou worden.

In 1942 ontving hij de Spingarn-medaille van de National Association for the Advancement of Colored People. Op 14 september 1964 kreeg hij van president Lyndon B. Johnson de Presidential Medal of Freedom.

Vragen en antwoorden

V: Wie was A. Philip Randolph?


A: A. Philip Randolph was een sociaal activist die in de 20e eeuw vocht voor arbeidsrechten voor Afro-Amerikaanse gemeenschappen.

V: Wat probeerde A. Philip Randolph te doen tijdens de Eerste Wereldoorlog?


A: Tijdens de Eerste Wereldoorlog probeerde A. Philip Randolph een vakbond op te richten voor Afro-Amerikaanse scheepswerfarbeiders en liftoperators.

V: Wat voerde A. Philip Randolph mede op tijdens de Eerste Wereldoorlog?


A: Tijdens de Eerste Wereldoorlog was A. Philip Randolph mede-uitgever van een tijdschrift dat bedoeld was om de vraag naar hogere lonen aan te moedigen.

V: Wat was de Brotherhood of Sleeping Car Porters?


A: De Brotherhood of Sleeping Car Porters was de eerste officiële Afro-Amerikaanse vakbond die opgericht werd door A. Philip Randolph.

V: Wanneer ontving A. Philip Randolph de Spingarn Medaille van de National Association for the Advancement of Colored People?


A: In 1942 ontving A. Philip Randolph de Spingarn Medaille van de National Association for the Advancement of Colored People.

V: Wanneer kreeg A. Philip Randolph de Presidential Medal of Freedom van President Lyndon B. Johnson?


A: A. Philip Randolph kreeg de Presidential Medal of Freedom van President Lyndon B. Johnson op 14 september 1964.

V: Wat is het belang van het werk van A. Philip Randolph in de geschiedenis?


A: Het werk van A. Philip Randolph in de strijd voor arbeidsrechten voor Afro-Amerikaanse gemeenschappen en zijn oprichting van de Brotherhood of Sleeping Car Porters zijn belangrijk geweest in het bevorderen van burgerrechten en gelijkheid voor Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3