Caledonische Spoorweg

De Caledonian Railway (CR) was een grote Schotse spoorwegmaatschappij. Zij werd in het begin van de 19e eeuw opgericht om een verbinding tussen de Engelse spoorwegen en Glasgow tot stand te brengen. Zij breidde haar netwerk gestaag uit en bereikte Edinburgh en Aberdeen. Zij had ook een dicht net van zijlijnen in het gebied rond Glasgow. De spoorwegmaatschappij werd in 1923 opgeslorpt door de London, Midland and Scottish Railway krachtens de Railways Act 1921. Veel van de hoofdlijnen worden nog steeds gebruikt. De oorspronkelijke hoofdlijn tussen Carlisle en Glasgow maakt nu deel uit van de West CoastMain Line.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3