Census van het zeeleven

De Census of Marine Life is een tienjarig onderzoek naar het leven in de oceanen, dat in 2000 van start is gegaan. Aan het hoofd ervan staat Ron O'Dor van de Dalhousie-universiteit in Halifax, Nova Scotia, Canada. Er wordt gebruik gemaakt van gegevens van onderzoekers over de hele wereld. Meer dan 70 landen zijn erbij betrokken en er zal meer dan een miljard US dollar aan worden besteed.

Het is een belangrijk werk op het gebied van mariene ecologie. Het werd opgericht door J. Frederick Grassle.

Het probeert te doen wat het Wereld Natuur Fonds (WWF) en de National Geographic Society deden voor terrestrische ecoregio's - precies aangeven wat er leeft op de planeet.

In dit geval, in de zeeën.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3