Voorzitter

Een voorzitter is een persoon die vergaderingen voorzit, zoals een raad van bestuur van een bedrijf, of een andere vergadering. De voorzitter van een bedrijf is niet de chief executive officer, en leidt in de meeste bedrijven alleen de vergaderingen.

Hoewel "voorzitter" zowel voor mannen als vrouwen wordt gebruikt, geven sommigen de voorkeur aan de termen "voorzitster", "mevrouw de voorzitter" of "voorzitster". Het verloop van vergaderingen wordt geregeld door het huishoudelijk reglement of de statuten van de organisatie, of, meer formeel, de parlementaire procedure voor overheidsorganisaties of grote vergaderingen in het algemeen. Zelden wordt de voorzitter de "voorzitter" genoemd, hoewel in onderwijsinstellingen een "voorzitter" een specifieke begiftigde positie in een faculteit aanduidt.

Steve Jobs, voormalig voorzitter van Apple Inc.Zoom
Steve Jobs, voormalig voorzitter van Apple Inc.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3