Maaidorser

Een maaidorser, ook wel maaidorser genoemd, is een machine waarmee gewassen worden geoogst. Hij dankt zijn naam aan het feit dat hij drie afzonderlijke delen van het oogsten van gewassen tegelijk uitvoert:

  • oogsten: het maaien en verzamelen van gewassen wanneer ze klaar zijn om te worden geoogst,
  • dorsen: het scheiden van de delen van een gewas die door mensen kunnen worden gegeten van de delen die dat niet kunnen, en
  • uitdunnen: het verwijderen van de reeds gescheiden delen van het gewas die niet door mensen kunnen worden gegeten, het kaf, terwijl het deel dat wel kan worden gegeten, het graan, wordt behouden.

Veel minder mensen werken in de landbouw als gevolg van de maaidorser.

Haver oogsten in een Claas lexion 570 maaidorser met gesloten, geklimatiseerde cabine met roterende dorsmachine en hydraulische besturing met lasergeleidingZoom
Haver oogsten in een Claas lexion 570 maaidorser met gesloten, geklimatiseerde cabine met roterende dorsmachine en hydraulische besturing met lasergeleiding

Oude oogstmachine gevonden in Henty, New South WalesZoom
Oude oogstmachine gevonden in Henty, New South Wales

Vragen en antwoorden

V: Wat is een maaidorser?


A: Een maaidorser is een machine die gewassen oogst.

V: Waarom wordt het een "maaidorser" genoemd?


A: Hij wordt een "maaidorser" genoemd omdat hij drie afzonderlijke onderdelen van het oogsten van gewassen tegelijk uitvoert: oogsten, dorsen en winden.

V: Wat is oogsten?


A: Oogsten is het proces van snijden en verzamelen van gewassen wanneer ze klaar zijn om geoogst te worden.

V: Wat is dorsen?


A: Dorsen is het proces van het scheiden van de delen van een gewas die door mensen gegeten kunnen worden van de delen die dat niet kunnen.

V: Wat is winnen?


A: Winnen is het proces van het verwijderen van de reeds gescheiden delen van het gewas die niet door mensen gegeten kunnen worden, het kaf, terwijl het deel dat wel gegeten kan worden, het graan, behouden blijft.

V: Hoe heeft de maaidorser de landbouwindustrie beïnvloed?


A: Door de maaidorser werken er veel minder mensen in de landbouw.

V: Kan een maaidorser alle soorten gewassen oogsten?


A: Nee, dat hangt af van het soort gewas. Een maaidorser wordt echter vaak gebruikt voor graangewassen zoals tarwe, haver en gerst.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3