Vennootschap

Een vennootschap is een soort bedrijf. De definitie van de term verschilt per land. Sommige bedrijven, meestal grotere, zijn georganiseerd als corporatie. Het is vaak een bedrijfsorganisatie die op georganiseerde wijze goederen of diensten maakt en deze met winst aan het publiek verkoopt. Het kan ook een organisatie zonder winstoogmerk zijn. Een bedrijf kan mensen in dienst nemen om het personeel van het bedrijf te zijn.

De term wordt ook in ruimere zin gebruikt voor elke groep die samenwerkt, zoals de bemanning van een schip of de cast van een toneelstuk.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3