Goed (economie)

Types of goods

Een goed in de economie is elk object of product (productiefactoren) dat nuttig is. Een goed is een soort goed.

Een goed dat niet direct door consumenten kan worden gebruikt, zoals een kantoorgebouw of kapitaalgoederen, kan een goed worden genoemd omdat het nuttig kan zijn als het wordt verkocht. Een 'goed' in economisch gebruik betekent niet noodzakelijkerwijs dat het object goed is in morele zin.

Als een object of dienst wordt verkocht voor een positieve prijs, dan is het een goed omdat de koper het nut van het object of de dienst waardevoller acht dan het geld. Sommige dingen zijn nuttig, maar niet schaars, zoals lucht, en worden aangeduid als gratis goederen.

In de macro-economie en de boekhouding staat een goed tegenover een dienst. Een goed wordt hier gedefinieerd als een fysiek product dat men aan een koper kan leveren. De dienst is geen object, maar een handeling die iemand ten goede komt. Een meer algemene term die het onderscheid tussen goederen en diensten bewaart, is 'goederen'. In de micro-economie wordt 'goed' vaak gebruikt in deze meer inclusieve zin van een goed.

Referentie

  • Zakelijke woordenboek

Vragen en antwoorden

V: Wat is een goed in de economie?


A: Een goed in de economie is elk voorwerp of product dat nuttig is en tegen een positieve prijs kan worden verkocht.

V: Wordt een basisproduct als een goed beschouwd?


A: Ja, een goed is een soort goed.

V: Zijn goederen altijd moreel juist?


A: Nee, de term "goed" in economisch gebruik betekent niet noodzakelijk dat het object goed is in morele zin.

V: Wat zijn vrije goederen en collectieve goederen?


A: Vrije goederen zijn dingen die nuttig zijn maar niet schaars, zoals lucht, terwijl gemeenschappelijke goederen middelen zijn die door meerdere mensen of organisaties worden gedeeld.

V: Hoe definiëren macro-economie en boekhouding een goed?


A: In de macro-economie en de boekhouding wordt een goed gedefinieerd als een fysiek product dat men aan een koper kan leveren.

V: Welke term behoudt het onderscheid tussen goederen en diensten? A: De meer algemene term die het onderscheid tussen goederen en diensten behoudt, is "goederen".

V: Hoe gebruikt de micro-economie de term "goed"?


A: In de micro-economie wordt "goed" vaak gebruikt in een inclusieve betekenis die verwijst naar goederen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3