Goed (economie)

Types of goods

Een goed in de economie is elk object of product (productiefactoren) dat nuttig is. Een goed is een soort goed.

Een goed dat niet direct door consumenten kan worden gebruikt, zoals een kantoorgebouw of kapitaalgoederen, kan een goed worden genoemd omdat het nuttig kan zijn als het wordt verkocht. Een 'goed' in economisch gebruik betekent niet noodzakelijkerwijs dat het object goed is in morele zin.

Als een object of dienst wordt verkocht voor een positieve prijs, dan is het een goed omdat de koper het nut van het object of de dienst waardevoller acht dan het geld. Sommige dingen zijn nuttig, maar niet schaars, zoals lucht, en worden aangeduid als gratis goederen.

In de macro-economie en de boekhouding staat een goed tegenover een dienst. Een goed wordt hier gedefinieerd als een fysiek product dat men aan een koper kan leveren. De dienst is geen object, maar een handeling die iemand ten goede komt. Een meer algemene term die het onderscheid tussen goederen en diensten bewaart, is 'goederen'. In de micro-economie wordt 'goed' vaak gebruikt in deze meer inclusieve zin van een goed.

Referentie

  • Zakelijke woordenboek

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3