Raadpleging (Bahá'í-praktijk)

Raadpleging is een speciale manier om problemen te bespreken en beslissingen te nemen die door bahá'ís wordt gebruikt.

Het woord raadplegen betekent in het algemeen: ergens over praten, alle feiten overwegen en een beslissing nemen. Voor Bahá'ís betekent consulteren ook:

  • iedereen bidt voordat ze discussiëren
  • het ene idee niet boven het andere verkiezen zolang niet alle ideeën zijn besproken
  • niet steeds dezelfde dingen herhalen
  • aan het eind een besluit nemen waar iedereen achter staat
  • als niet iedereen het eens kan worden, dan stemt iedereen, en het idee met de meeste stemmen wordt gebruikt
  • als iemand het niet eens is met het besluit, doet hij alsof hij het ermee eens is totdat nieuwe feiten bekend zijn (niemand ondermijnt het besluit van de groep)
  • indien nieuwe feiten worden ontdekt, of indien het idee wordt uitgeprobeerd en niet zo goed werkt, kan de groep opnieuw overleggen en de nieuwe dingen die zij weten in overweging nemen

Raadpleging wordt door Bahá'í gekozen leiders gebruikt wanneer zij in raden bijeenkomen om ervoor te zorgen dat niet één persoon alles kan beslissen. Getrouwde mensen overleggen met hun man of vrouw om moeilijkheden in het huwelijk op te lossen. Ouders en kinderen kunnen overleggen, leraren en studenten kunnen overleggen, en bahá'ís overleggen allemaal als gemeenschap wanneer zij elke negentien dagen bijeenkomen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3