Legerkorps

Een korps is een militaire eenheid die gewoonlijk uit twee of meer divisies bestaat. In het Amerikaanse leger is een korps de grootste tactische eenheid die haar eigen missies kan plannen en uitvoeren. De term kan ook worden toegepast op een militaire eenheid met een specifieke functie, zoals een kwartiermeesterkorps of een inlichtingenkorps. Het kan worden toegepast op een tak van een leger, zoals het Korps Mariniers van de Verenigde Staten. Het kan ook een groep officieren betekenen, zoals een Cadet Corps. Het woord heeft nog andere toepassingen. Een groep mensen die zich met hetzelfde werk bezighoudt, kan een korps worden genoemd. Een voorbeeld is het Vredeskorps. Het woord komt van het Oudfranse cors dat "lichaam, persoon, lijk, leven" betekent. Dat woord is op zijn beurt gebaseerd op het Latijnse woord corpus dat "lichaam" betekent.

Virginia Tech, Corps of CadetsZoom
Virginia Tech, Corps of Cadets


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3