Legerkorps

Een korps is een militaire eenheid die gewoonlijk uit twee of meer divisies bestaat. In het Amerikaanse leger is een korps de grootste tactische eenheid die haar eigen missies kan plannen en uitvoeren. De term kan ook worden toegepast op een militaire eenheid met een specifieke functie, zoals een kwartiermeesterkorps of een inlichtingenkorps. Het kan worden toegepast op een tak van een leger, zoals het Korps Mariniers van de Verenigde Staten. Het kan ook een groep officieren betekenen, zoals een Cadet Corps. Het woord heeft nog andere toepassingen. Een groep mensen die zich met hetzelfde werk bezighoudt, kan een korps worden genoemd. Een voorbeeld is het Vredeskorps. Het woord komt van het Oudfranse cors dat "lichaam, persoon, lijk, leven" betekent. Dat woord is op zijn beurt gebaseerd op het Latijnse woord corpus dat "lichaam" betekent.

Virginia Tech, Corps of CadetsZoom
Virginia Tech, Corps of Cadets

Vragen en antwoorden

V: Wat is een korps?


A: Een korps is een militaire eenheid die gewoonlijk uit twee of meer divisies bestaat.

V: Wat is de grootste tactische eenheid in het Amerikaanse leger?


A: Het korps is de grootste tactische eenheid in het Amerikaanse leger die zijn eigen missies kan plannen en uitvoeren.

V: Wat zijn enkele soorten korpsen?


A: Een korps kan een militaire eenheid zijn met een specifieke functie, zoals een kwartiermakerskorps of een inlichtingenkorps. Het kan een tak van een leger zijn, zoals het Korps Mariniers van de Verenigde Staten. Het kan ook een groep officieren zijn, zoals een Cadettenkorps.

V: Kan de term korps alleen worden toegepast op het leger?


A: Nee, de term heeft ook andere toepassingen. Een groep mensen die hetzelfde werk doet kan een korps worden genoemd, zoals het Vredeskorps.

V: Wat is de oorsprong van het woord korps?


A: Het woord korps komt van het Oudfranse cors dat "lichaam, persoon, lijk, leven" betekent, wat gebaseerd is op het Latijnse woord corpus dat "lichaam" betekent.

V: Uit hoeveel divisies bestaat een korps?


A: Een korps bestaat gewoonlijk uit twee of meer divisies.

V: Kan een korps zijn eigen missies plannen en uitvoeren?


A: Ja, een korps is de grootste tactische eenheid in het Amerikaanse leger die zijn eigen missies kan plannen en uitvoeren.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3