Raad van Ministers (Sovjet-Unie)

De Raad van Ministers van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR) (Russisch: Совет Министров СССР), (soms afgekort tot Sovmin of Sovjet van Ministers) was juridisch gezien de Sovjetregering. Het was het hoogste uitvoerende en bestuurlijke orgaan van de Sovjet-Unie.

De raad kon verklaringen en instructies uitvaardigen op basis van de wetten van de USSR, en alle gebieden en republieken binnen de Unie moesten die volgen. De belangrijkste staatszaken werden echter geregeld via gemeenschappelijke verklaringen met het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie (CPSU), dat de facto machtiger was dan de Raad van Ministers.

Het werd in 1991 vervangen door het kabinet van ministers van de USSR, dat slechts enkele maanden later werd ontbonden toen de Sovjet-Unie ophield te bestaan.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3